انتخاب صفحه

دستگاه نقطه جوش مس


قبول سفارشات طراحی و ساخت انواع دستگاه نقطه جوش مس با توجه به پارامترهای درخواستی مشتریان انجام میپذیرد.


طراحی و ساخت دستگاه نقطه جوش برای فلز مس (ورق مسی ، لوله مسی ، پروفیل مسی)

قبول سفارش ساخت دستگاه جوش نقطه ای مس با توان های مختلف جهت ضخامت های پایین و صنعتی

خدمات نقطه جوش مس ، فلزات غیر آهنی و فلزات غیر هم جنس

– خدمات بریزینگ(Brazing ) مقاومتی
– نقطه جوش مس ( spot welding) :
– قابلیت نقطه جوش ضخامت های مختلف۵ + ۵ mm ) تا ( ۰.۱ + ۰.۱ mm
– قابلیت نقطه جوش گروه های آلیاژی مختلف
– قابلیت نقطه جوش با استحکام مکانیکی بالا
– قابلیت نقطه جوش با استاندارد صنعتی و نظامی
– قابلیت نقطه جوش قطعات با اشکال متفاوت
– قابلیت نقطه جوش ورقهای بیش از دو لایه